Tilmeldte
8
Navn Bemærkning
Birgit Voldsgaard Holm
Charlotte Balschmidt
Charlotte Kaas Elmgreen
Christine Munck
Danielle Krarup Sammen med Kim 
Henrik Hauge
Kim Krarup
Pernille Rohde