Skovshoved Idrætsforening Én gang skovser - altid skovser

Lena Danborg stoppede på SIF-kontoret den 31.7.2019

Dit SIF har selvfølgelig været over Lena Danborg efter vi erfarede, at hun har sagt op på kontoret i SIF med henblik på et interview til en artikel. I stedet har Lena været kreativ og produktiv og selv skrevet en lille artikel.

Lena Danborg
 
Se hele artiklen her.

Indtil stillingen er besat af ny medarbejder arbejder Lena hjemmefra.
 

SIF fik ny forretningsfører den 1. juni 2019

Lars Weis afløste Henrik Baaner der, som Dit SIF i en tidligere artikel har orienteret om, fratrådte med udgangen af maj måned for at gå på pension.

Dit SIF præsenterer den nye forretningsfører:

Lars Weis

Lars er allerede en kendt skikkelse i SIF. Han flyttede til Ordrup i 90erne, hvor han delte en lejlighed med sin søster, Janni. Lars er født i Ribe i 1966. Efter studentereksamen aftjente Lars sin værnepligt i Livgarden, hvor han efter 4 år sluttede som premierløjtnant, og hans virke foregik på Sjælland.
 
Lars er gift med Jannie Weis Rasmussen og de har to børn. Sienna Amalie på 12, som dyrker elitedans, bl.a. hiphop i Waterfront og Noel Alexander på 9. Noel spiller fodbold i SIF. De bor på Jægersborg Allé og Jannie driver luksusgenbrugsforretningen, på en sidegade få skridt fra boligen. Så tilknytningen til området kan der ikke sættes spørgsmålstegn ved, og når dertil lægges, at Lars er ungdomsformand og -træner i SIF fodbold, mon så ikke vi roligt kan regne med at Lars er i besiddelse af SIF´ DNA. En gang skovser – altid skovser.