Skovshoved Idrætsforening Én gang skovser - altid skovser

Bestyrelse i Senior i SIF

Senior i SIF, der har et stigende medlemsantal som primo 2018 udgør 96 medlemmer,
afholder et årligt medlemsmøde i marts, hvor der bl.a. er valg til Bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer efter seneste Medlemsmøde:

Formand 

 Henning Balslev Clausen  

    

 20315062

Kasserer

 Kjeld Storm

    

 21430861

Medlem

 Susanne Bakke

    

 

Medlem

 Thea Jensen

 

 

Medlem

 Carsten Scheuer

 

 

Medlem

 Helga Johannesen